نذر

هر صبح برای سلامتی‌ات نذر می‌کنم؛ دل هم با همین دلواپسی زنده‌ است دیگر، با آن‌که خوب می‌داند فرشتگان بال‌هایشان را زیر قدم‌هایت پهن می‌کنند.
/ 5 نظر / 19 بازدید
اسفند 92
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
مرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
3 پست